สถานี่วิทยุออนไลน์ เสียงจากพวกเราชาวเชียงตุง

เจอกันทุกวันตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไปนะครับ....

Try Relay: the free SMS and picture text app for iPhone.

ติดต่อผู้ดูแล blog


ติดต่อผู้ดูแล blog ได้ช่องทางดังนี้
email : chinjungkengtung@gmail.com
facebook : chinjung kengtung

1 ความคิดเห็น:

  1. อยากทราบว่าช่วงนี้จะเข้าไปเชียงตุงจากแม่สาย ยากหรือไม่ครับ แล้วจะต้องจ้างไกด้หรือเปล่าครับ

    ตอบลบ