สถานี่วิทยุออนไลน์ เสียงจากพวกเราชาวเชียงตุง

เจอกันทุกวันตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไปนะครับ....

Try Relay: the free SMS and picture text app for iPhone.

ชมวีดีโอ

ประวัติเจ้าฟ้าเชียงตุง 1

ประวัติเ้จ้าฟ้าเชียงตุง 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น